Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αξιοποίηση τουριστικών πόρων και πόρων αναψυχής
• Οικοτουριστικές μελέτες για ξενώνες αλλά και φορείς με χρήση στατιστικών μελετών και συστημάτων αξιολόγησης
Διοργάνωση εκπαιδευτικών βιωματικών σεμιναρίων αποκλειστικά για στελέχη, συνεργάτες και εργαζομένους εταιριών που εφαρμόζουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και εκπαίδευσης προσωπικού.

Ecotourism

The aΡe-inspiring ridges of the highest mountain in Greece, the verdant Enipea Canyon and the view of the Thermaikos Gulf create a landscape of unique beauty. Approximately 1700 different types of plant are to be found in Olympus National Park along with rare types of bird, numerous waterfalls which contribute to the stunning landscape.
There are many opportunities in the wider area of Olympus for activities and various sports

Δεν υπάρχουν σχόλια: